Tema "komuniciranje"

  • Pokušajte razumijeti

    Dobri međuljudski odnosi nisu rezultat slučaja već, u najvećoj mjeri, dobre komunikacije. Vještina komuniciranja jedna je od ključnih životnih kompetencija,…

    Datum objave: / Komentara: 0
  • Prilike za razgovore

    Ponekad su tu, pored nas, a zapravo ne znamo kako ih iskoristiti. Vožnja u autu je prilika za razgovor, svaki…

    Datum objave: / Komentara: 0