Tema "kupnja automobila"

  • Prtljažnik

    Nije sve u volumenu… Prtljažnici automobila mjere se u kubnim decimetrima (dm3). Ipak, uvriježeno je da veličinu prtljažnika izražavamo u…

    Datum objave: / Komentara: 0