Tema "medicinski otpad"

  • Medicinski otpad

    Ne bacati u komunalni otpad… Lijekovi kojima je istekao rok trajanja mogu postati nedjelotvorni te opasni po zdravlje konzumenta, te…

    Datum objave: / Komentara: 0