Tema "moral"

  • Učitelj u pravom smislu te riječi

    Starijem čovjeku koji je sjedio na klupi u parku priđe mladić i upita ga: “Dobar dan. Sjećate li me se?“Čovjek…

    Datum objave: / Komentara: 0
  • Moral

    Tko nema morala gubi dušu pred Bogom, a čast pred svijetom.

    Datum objave: / Komentara: 0