Tema "moranje"

  • Perfekcionizam je Jalova pobjeda

    U ljudskoj je prirodi želja da ostvarimo određene kriterije izvrsnosti kroz ovladavanje situacijama, natjecanje s drugima, ali i sa samima…

    Datum objave: / Komentara: 0