Tema "nekontrolirano spaljivanje"

  • Dioksini – kancerogene tvari prvog reda

    Otrovi koje stvara čovjek… Najveća količina dioksina nastaje nekontroliranim spaljivanjem otpada i to plastične ambalaže, guma, kablova i medicinskog otpada….

    Datum objave: / Komentara: 0