Tema "neuspjeh"

  • Neuspjeh ili uspjeh?

    Jedno u drugome u krugu života… Neuspjeh je jedan od najboljih životnih učitelja. Odnosno, on to može biti, odlučim li…

    Datum objave: / Komentara: 0
  • Ono što misliš da nisi

    To su tvoja ograničenja… Jedan student mjesecima je bez uspjeha tražio posao koji bi mu omogućio da popuni svoj skromni…

    Datum objave: / Komentara: 0