Tema "ortoreksija"

  • Ortoreksija

    Ovisnost o zdravoj prehrani… Danas hranom ne zadovoljavamo samo prehrambene potrebe. Ona je važan čimbenik i društvenog života, zadovoljstva životom…

    Datum objave: / Komentara: 0