Tema "oštećenja na vjetrobranu"

  • Oštećenja na vjetrobranu

    Oštećeno odnosno napuklo vjetrobransko staklo na automobilu ne narušava samo izgled automobila već može predstavljati i ozbiljan sigurnosni problem. Vjetrobransko…

    Datum objave: / Komentara: 0