Tema "oživljavanje"

  • Osnove pružanja prve pomoći

    Kada je prva pomoć neodogodiva? Ako se osoba guši, treba omogućiti prohodnost dišnih putova (ne diše, a koža postaje plavičasta)….

    Datum objave: / Komentara: 0