Tema "pisanje zadaće"

  • Radne navike – učenje i pisanje zadaće

    Ključ školskog uspjeha… Od najranije dobi treba razvijati radne navike, a kad dijete krene u školu to se ponajviše odnosi…

    Datum objave: / Komentara: 0