Tema "produktivnost"

  • Radni kapacitet

    I kad smo naj(ne)produktivniji… Navodno smo najproduktivniji između 10 i 15 sati. U 10 ujutro počinje radni dan – nakon…

    Datum objave: / Komentara: 0