Tema "proizvodnja papira"

  • Recikliranje papira

    Tona sakupljenog papira spašava oko 17 stabala… …dva barela nafte, 4100 kilovata energije i spriječi se 30 kilograma onečišćenja! Časopisi,…

    Datum objave: / Komentara: 0