Tema "računala"

  • Utjecaj računala na IQ djece

    Računala potiču razvoj inteligencije. Premda ova činjenica neće biti primljena sa veseljem od strane roditelja koji u računalima vide ‘neprijatelja’…

    Datum objave: / Komentara: 0
  • Računalo namijenjeno starijim osobama

    Mora se priznati, današnja računala nikako nisu primjerena starijim osobama. I mlađi, informatički pismeni ljudi svakodnevno moraju učiti ne bi…

    Datum objave: / Komentara: 0