Tema "računi za vodu"

  • Kako smanjiti račun za vodu

    Uz pomoć regulatora mlaza.. Dodavanjem na slavinu regulatora mlaza tzv. perlatora, koji vodu miješa sa zrakom potrošnja vode može se…

    Datum objave: / Komentara: 0