Tema "razumijeti"

  • Biti u pravu ili biti ljubazan

    Rijetke su osobe koje nemaju potrebu ispravljati druge, ukazivati na neke postupke, kuditi, davati lekcije, dokazivati da su u pravu……

    Datum objave: / Komentara: 0