Tema "recikliranje građevinskog materijala"

  • Recikliranje građevinskog otpada

    Ekološki pristup gospodarenju građevinskim otpadom… Sukladno zakonskoj regulativi EU do 2020. godine minimalno 70% građevinskog otpada morat će se reciklirati….

    Datum objave: / Komentara: 0