Tema "rodteljstvo"

  • Razgovor sa teen djetetom

    Dobre namjere, loša pitanja… O tome kako razgovarati sa djecom u razdoblju adolescencije roditelji trebaju učiti nova pravila jer u…

    Datum objave: / Komentara: 0