Tema "samci"

  • Sami za blagdane

    Osobama koje žive same, nemoćnim i starijim osobama bez obitelji te rastavljenim osobama najteže je upravo u vrijeme blagdana. Kako…

    Datum objave: / Komentara: 0