Tema "samoća"

  • Kako se suočiti s usamljenošću?

    Svi ljudi, bez obzira na spol, dob, rasu, religiju, bračni ili drugi status, u nekom trenutku svog života dožive usamljenost,…

    Datum objave: / Komentara: 0
  • Sam i sretan

    Neki je mladić potrošio novac koji je naslijedio. Kao što obično u takvim slučajevima biva, u trenutku kad je ostao…

    Datum objave: / Komentara: 0