Tema "seksualni odnosi"

  • Maljoljetnička trudnoća

    Što sada? Kome se obratiti? Prema podacima HZZO-a tijekom 2010. u Hrvatskoj je zabilježeno 1508 poroda i 349 prijavljenih prekida…

    Datum objave: / Komentara: 0