Tema "skrivanje"

  • Skriveno, tajno

    Ništa nije skriveno, što se neće otkriti; ni tajno, što se neće doznati.

    Datum objave: / Komentara: 0