Tema "štednja vode"

  • Kako smanjiti račun za vodu

    Uz pomoć regulatora mlaza.. Dodavanjem na slavinu regulatora mlaza tzv. perlatora, koji vodu miješa sa zrakom potrošnja vode može se…

    Datum objave: / Komentara: 0
  • Kako (sa)čuvati kakvoću vode

    Zbog zaštite okoliša i zaštite našeg zdravlja… Mora i oceani sadrže 97% vode koja je slana i može se koristiti…

    Datum objave: / Komentara: 0