Tema "suočavanje s bolešću"

  • Suočeni s dijagnozom

    Bolest je samostan koji ima svoj red, svoju askezu, svoje tišine i svoja nadahnuća… O zdravlju obično previše ne razmišljamo…

    Datum objave: / Komentara: 0