Tema "svrha života"

  • Smisao života

    Smisao života je živjeti sa svrhom.

    Datum objave: / Komentara: 0