Tema "telefonski razgovori"

  • Privatni poslovi – u radno vrijeme

      Obavljanje privatnih poslova i isto tako privatnih telefonskih razgovora tijeko radnog vremena s pravom može biti protumačeno kao neposlovno…

    Datum objave: / Komentara: 0