Tema "tijek života"

  • Prepustiti se

    Struji života… Rijeci… Tijeku… Prema jednoj priči stariji čovjek koji je hodao pored rijeke, spotakao se i pao u nju….

    Datum objave: / Komentara: 0