Tema "um i tijelo"

  • Um i tijelo

    Neraskidiva, uzročno-posljedična  veza… Um utječe na tijelo i obratno – komunikacija između uma i tijela odvija se u oba smjera….

    Datum objave: / Komentara: 0