Tema "vjernost sebi"

  • Vjernost sebi

    Nadasve budi vjeran sebi. W. Shakespeare

    Datum objave: / Komentara: 0