Tema "vozsči"

  • Mladi vozači

    Mladi vozač je vozač do 24 godine starosti. Ponašanje, pa i ono u prometu, obuhvaća različite aspekte funkcioniranja, od kognitivnog…

    Datum objave: / Komentara: 0