Tema "zaposlenost"

  • Izgaranje na poslu (burn out sindrom)

    Izgaranje na poslu slično je sindromu kroničnog umora. Izgaranje na poslu prati promjena stava prema poslu. Osoba koja pati od…

    Datum objave: / Komentara: 0