Tema "zaštita okoliša"

  • Dioksini – kancerogene tvari prvog reda

    Otrovi koje stvara čovjek… Najveća količina dioksina nastaje nekontroliranim spaljivanjem otpada i to plastične ambalaže, guma, kablova i medicinskog otpada….

    Datum objave: / Komentara: 0
  • Jučer guma…

    …danas podloga za igralište, sutra tegla za cvijeće… Veliki broj odbačenih automobilskih guma zagađuje okoliš. Postoji niz dobrih tehnologije recikliranja…

    Datum objave: / Komentara: 0