Tema "ženidba"

  • O ženidbi…

    Rodiste se zajedno i uvijek ćete biti zajedno. Bit ćete zajedno i onda kad bijela krila smrti razmetnu vaše dane….

    Datum objave: / Komentara: 0