Vježbajte na radnom mjestu (1)

Samo zdrav čovjek može kvaliteno obavljati svoj posao. Ponašamo li se u skladu sa tom činjenicom?

Briga o vlastitom zdravlju često se nalazi na marginama naše pažnje. Zahtjevi koje svakodnevno moramo ispunjavati, posebno na poslu, ne ostavljaju nam niti vrijeme niti volju za ovu vrstu brige. Barem do trenutka dok sve koliko-toliko funkcionira.

Griješimo. Temeljni preduvjet ostvarenja naših ciljeva, zadataka pa i želja, jest zdravlje.
Najčešći argument za nebrigu o sebi, jest nedostatak vremena. No, postoji mnoštvo dokazanih tehnika koje možemo prakticirati doslovno bilo kada i bilo gdje. Potrebno je odvojiti svega 10-ak minuta. Svakodnevno prakticiranje ovih vježbi smanjuje napetost, povećava budnost, pozitivno djeluje na produktivnost i opće stanje organizma.

Pogledajte vježbe za smanjenje napetosti u predjelu vrata.

 

ostavite svoj komentar