Voli me…

Voli me kad to ne zaslužujem, jer mi je tada ljubav najpotrebnija.

ostavite svoj komentar