Vrste kartica prema načinu plaćanja

Svaka kartica ima svoje specifičnosti…

Prije nego postanete korisnik kartice dobro se informirajte o svakoj pojedinoj vrsti. O životnom stilu i potrebama ovisi koja će kartica predstavljati dobru opciju.

Osnovno što morate znati je sljedeće:

Plaćanje debitnom karticom ima za posljedicu skidanje sredstava s računa u trenutku plaćanja na prodajnom mjestu.

Plaćanje delayed debit karticom omogućuje plaćanje jednom mjesečno tehnikom skidanja s računa troškova pristiglih u jednom obračunskom razdoblju – mjesec dana.

Plaćanje charge karticom omogućuje podmirenje računa jednom mjesečno uplatnicom koju nam šalje izdavatelj kartice.

Plaćanje kreditnom karticom omogućuje nam djelomično podmirenje troškova pristiglih u obračunskom razdoblju u ovisnosti o sklopljenom ugovoru s izdavateljem kartice. Npr. to može biti definirani postotak ili neki minimalni iznos uz mogućnost plaćanja većeg iznosa. Kamatu izdavatelj obračunava temeljem visine iskorištenosti odobrenog revolving kredita kao i broja dana. Kod kreditne kartice najčešći su nesporazumi – zato se treba dobro informirati o pogodnostima koje ova kartica nudi, ali i o tome kome i kada je plaćanje na ovakav način pogodnost, a kada ‘uteg oko vrata’ korisniku kartice.

Postoje i različite kombinacije, npr. charge i kreditne opcije. Tom kombinacijom korisnik može u jednom obračunskom razdoblju platiti cjelokupni račun, a ako plati djelomično, aktivira se obračun revolving kredita.

ostavite svoj komentar