ZET – Prijevoz za osobe sa invaliditetom

Pravo na ovu vrstu prijevoza ostvaruje se na temelju molbe od strane ustanove koju pohađa dijete sa teškoćama u razvoju, odnosno udruga osoba s invaliditetom.

Informacije na tel. 01 66 00 443

ostavite svoj komentar