Zgrabi priliku – otvori padobran

MDOMSP logo

rojekt Zgrabi priliku-otvori padobran usmjeren je na jačanje kompetencija i konkurentnosti na tržištu rada mladih iz NEET skupine na području Grada Zagreba kroz jačanje mekih vještina, volonterskih kompetencija i pisanja projekata u svrhu pronalaska zaposlenja.

Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u provedbu su uključeni i volonteri Europskih snaga solidarnosti, financiranog iz Europske unije, kroz Agenciju za mobilnost i programe EU.

Suradnici na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje- područni ured Novi Zagreb, Centar za socijalnu skrb- područni ured Novi Zagreb, te lokalna samouprava Mjesni odbor Utrina kao partner, udruge mladih na području Zagreba sa kojima ćemo kontaktirati i promovirati aktivnosti te doći do većeg broja sudionika i maksimizirati utjecaj projektnih aktivnosti:

  • Radionice za jačanje vještina u potrazi za zaposlenjem.
  • Individualne konzultacije i mentorska podrška u traženju posla.
  • Supervizija napretka sudionika i evaluacija poduzetih koraka u traženju posla.
  • Ciklus radionica za pisanje projekata neprofitnih organizacija.
  • Multi-kulti i volonterske posjete ranjivim skupinama.
  • Okrugli stol sa predstavnicima lokalne uprave i osoba koje sudjeluju u donošenju odluka i radu s  mladima.
  • Facebook stranica projekta.
  • Promocija projekta.
ESS_logo

Photo courtesy of Pixabay

ostavite svoj komentar