Zid

I dvije krivo postavljene cigle…

Za izgradnju jednog manastira u Australiji monasi nisu, zbog skupoće, mogli angažirati građevinske radnike pa su se sami prihvatili posla kojemu i nisu bili najvičniji.

Jedan od njih, sa krajnjom se predanošću posvetio zidanju. I bio je poprilično uspješan i zadovoljan svojim postignućem. Sve dok nije ugledao dvije cigle koje su narušavale ravninu jednog zida. Užasnuo se jer je bilo prekasno za ispravljenja učinjenog.
Grizao se i napokon zamolio predstojnika samostana da sruši taj cijeli zid i izgradi ga ponovno. Predstojnik nije htio čuti za rušenje jer je po njemu zid bio sasvim u redu takav kakav je. ‘Sasvim u redu’ nije bilo dovoljno dobro za predanog monaha. Nastavio je raditi sa još većom predanošću i uskoro je manastir bio završen. Osjećao je stid zbog nesavršenog spomenutog zida i njegove krivo postavljene dvije cigle.

Kad god bi netko posjetio manastir, monah bi sa posjetiteljem zaobilazio taj zid u velikom luku. Jednom je jedan od gostiju manastira, tijekom šetnje, prošao pored zida i rekao: “Lijep zid. Zanimljiv.“ Monah koji je taj zid zidao začudio se toj primjedbi i upitao: “Zar ne vidite ove dvije krivo postavljene cigle?“.
„Naravno da ih vidim, a vidim i drugih tisuću savšeno uzidanih.“ – odgovorio je posjetitelj.
Ovaj je odgovor upalio lampicu u monahovoj glavi. Uvidio je svoju usmjerenost na dvije cigle i nemogućnost da zid vidi u cjelini, da vidi koliko je toga dobro napravio.
U svojoj zabrinutosti oko dvije loše postavljene cigle, propustio je vidjeti 998 savšeno postavljenih cigli i to od ruku čovjeka koji nije imao prethodnog iskustva u toj vrsti posla. Osim toga, iskustvo sa te dvije cigle potaklo ga je da još više pazi i da ostatak zida dovrši na svoje zadovoljstvo.

Hmmmm…..

Pouka:
Fokusiramo li se isključivo na ono što ne smatramo savršenim ili dovoljno dobrim, često ćemo upasti u zamku toga da ne vidimo stvari koje su pozitivne i dobre i nećemo biti u stanju uživati u njima njihovoj ljepoti, u cjelini.
Nije važno ne griješiti, nego, kad pogriješimo, iz grešaka učiti.

Photo courtesy of Pixabay

ostavite svoj komentar