Živjeti sa manje stvari

Manje je više…

Mnoge stvari koje posjedujemo s jedne strane nam olakšavaju, a sa druge kompliciraju život i stvaraju nove obaveze.
Društvo i mediji potiču nas da kupujemo i uvijek iznova generiramo neke nove potrebe. Fokusirani smo više na ‘imati’ nego na ‘znati’, ‘osjetiti’, ‘iskusiti’… Teško je odlučiti gdje je granica.
Ipak, većina će se složiti da se vrtimo u začaranom krugu – tek što zadovoljimo jednu potrebu, javi se druga.
Gomilamo stvari. Domovi su nam pretrpani nepotrebnim stvarima. Takav način života opterećuje nas više nego smo toga svjesni. Ljudi koji su odlučili promijeniti životni stil i živjeti jednostavnije, odbaciti višak predmeta i živjeti sa manje stvari svjedoče o životu koji je manje ispunjen stvarima, ali zato više odnosima, iskustvima, doživljajima.
Pogledajte samo djecu – igraju li se ljepše kada imaju oko sebe hrpu novih igračaka? Koliko dugo je nova igračka zanimljiva?

Osim toga, živjeti sa manje stvari znači živjeti više u skladu sa prirodom. Manje stvari znači manje otpada, manju potrošnju energije i drugih resursa, općenito manje negativnih utjecaja na okoliš.

Prije nego kupite sljedeću stvar zapitajte se:“Mogu li bez toga?“

ostavite svoj komentar