Žurba

Mačevaoca Matajuroa Jagjua otac je poslao da uči kod učitelja Bonzoa.
“Ako budem vrijedno radio, koliko će mi biti potrebno da postanem učitelj?” – upitao je Matajuro.
“Deset godina”, rekao je Bonzo.
“Ako radim napornije”, rekao je učenik, “koliko će mi onda biti potrebno?”
Bonzo je procijenio oko trideset godina.
“Zašto sad to?” – upita ga Matajuro. “Prvo kažete deset, a sada trideset godina. Spreman sam otrpjeti bilo kakav napor kako bih u najkraćem vremenu ovladao ovom vještinom.”
“Pa”, reče Bonzo, “u tom slučaju bit će potrebno da sa mnom ostaneš sedamdeset godina. Netko tko se toliko žuri da dođe do rezultata – rijetko brzo nauči.”

Photo courtesy of Pixabay

ostavite svoj komentar