Dioksini – kancerogene tvari prvog reda

Otrovi koje stvara čovjek…

Najveća količina dioksina nastaje nekontroliranim spaljivanjem otpada i to plastične ambalaže, guma, kablova i medicinskog otpada. U našoj zemlji neki deponiji otpada nekontrolirano gore, a da to nikoga iz nadležnih institucija ne zabrinjava previše, oni brinu isključivo o tome da se vatra ne proširi izvan područja deponija.
Jedini način da se dioksini unište je spaljivanje na visokim temperaturama od cca 800°C, a takva se temperatura ne postiže nekontroliranim gorenjem. Takvi uvjeti mogu se osigurati samo u spalionicama.

Dioksina ima dosta i u pesticidima pa konzumiranjem povrća, mesa, mliječnih proizvoda i jaja čovjek konzumira i otrovni dioksin.
Zemljišta tretirana pesticidima ispire kiša i velike količine završavaju u rijekama i potocima. Kako je dioksin topiv u mastima akumulira se u masnom tkivu riba. Neke su analize u zapadnim zemljama pokazale zabrinjavajuće rezultate – visoku količinu otrova u ribama.
Najveću opasnost za ljudsko zdravlje predstavlja dodavanje recikliranih, otpadnih tvari u stočnu hranu i kompost. Npr. u hranu za tov pilića dodaje se otpadno ulje iz friteza, ali i hidraulična ulja, motorna ulja pa čak i najotrovnije od svih ulja – trafo ulje koje ima izuzetno kancerogene spojeve u sebi. I samo udisanje uljnih para je kancerogeno, ali najgori su dim i pare koje nastaju sagorijevanjem trafo ulja, čak i u manjim količinama.

Dioksini su kancerogeni i dokazano izazivaju rak, a uzrokuju i pad imuniteta, razne hormonalne poremećaje, neplodnost i deformacije kod novorođenčadi.

Naizgled potpuno zdrava hrana može biti štetna za zdravlje. Savjet je kupovati od poznatih i provjerenih dobavljača, sa malih farmi, iz ekološkog uzgoja, kada je to moguće.

ostavite svoj komentar