Djeca i sigurnost na internetu

Dobro je znati…

Svi smo više ili manje svjesni važnosti i potrebe zaštite i educiranja djece i mladih osoba kada je u pitanju korištenje Interneta. Roditelji i osobe koje vrše nadzor nad djecom moraju na raspolaganju imati alate za odabir sadržaja primjerenih djeci i mladima.

Google u svoje proizvode ugrađuje alate i upravljačke postavke pomoći kojih se može kontrolirati korištenje Internetom kroz Sigurno pretraživanje, Siguran način usluge YouTube i filtriranje sadržaja na Androidu.

Opcija Sigurno pretraživanje osmišljena je poput filtera za odvajanje web-lokacija sa neprikladnim sadržajima (primarno seksualnog) i njihovo uklanjanje iz rezultata korisnikova pretraživanja. Iako ne garantira potpunu zaštitu, ovaj filter pomaže korisnicima da izbjegnu neželjene sadržaje. Postavke je moguće uključiti na umjereno sigurno pretraživanje kojim se onemogućava gledanje eksplicitnih slika ili na strogo filtriranje kojim se osim slika uklanja i pripadajući tekst.

Sigurno pretaživanje može se zaštititi od neželjenih promjena zaporkom. Zaključana stranica rezultata pretraživanja vizualno se razlikuje od one koja nije zaključana. Pomoću loptica u boji jasno se vidi je li Sigurno pretraživanje zaključano.
Sigurnom pretraživanju moguće je pristupiti i na mobilnom uređaju.

Kod YouTubea, kada se uključi Sigurni način usluge, videozapisi sa sadržajima za odrasle ili oni sa dobnim ograničenjima neće se pojavljivati u pretraživanju videozapisa, srodnih zapisa, popisima za reprodukciju, emisijama i filmovima. Na ovaj način ne uklanjaju se sadržaji sa web-lokacije nego se sakrivaju kada to korisnik želi i uključi tu opciju.

Na Android uređajima također postoji mogućnost zaštite. Korisnici mogu PIN-om zaključati postavku da filtrira aplikacije na njihovim uređajima i da se neželjeni sadržaji ne prikazuju.

Za detalje pogledajte sljedeće stranice:
http://www.google.com/goodtoknow/familysafety/

ostavite svoj komentar