Dnevni boravak i pomoć u kući

Za starije osobe…

Domovi za starije dosada su bili jedina mogućnost zbrinjavanja starijih osoba o kojima se njihova djeca i drugi članovi obitelji nisu u mogućnosti brinuti.

U mnogim razvijenim zemljama već duži niz godina postoje rješenja za zbrinjavanje i organiziranu pomoć starijim osobama. U našoj zemlji ideja o potrebi kvalitetnog i organiziranog zbrinjavanja i pomoći starijim osobama tek je u začecima.

Domova za starije osobe premalo je u odnosu prema stvarnim potrebama, a pored toga, veliki broj umirovljenika nije u mogućnosti plaćati smještaj u privatnim domovima.

Podatak o gotovo 20% stanoovništva iznad 65 godina starosti sam za sebe govori o tome kolike su potrebe u tom segmentu.
Program Dnevnog boravka i Pomoći u kući dobrodošla je alternativa za starije osobe. Trenutno nešto više od 15 tisuća starijih osoba iz svih županija koristi usluge tih programa. Uglavnom su to osobe starije od 65 godine koje žive u samačkim staračkim domaćinstvima, osobe teškog materijanog i socijalnog položaja osobe smanjenih funkcionalnih sposobnosti i narušenog zdravlja i osobe koje nisu obuhvaćene pravima i uslugama iz drugih programa i sustava.

U Dnevnom boravku starije osobe imaju organiziran dnevni život i dobivaju jednostavnije liječničke usluge. Usluge programa Pomoć u kući usmjerene su na organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova i poslova oko kuće te osobne higijene i zdravstvene skrbi. Uz to starije osobe uz pomoć dobivaju i društvo za razgovor i druženje.
Starijim ljudima od bolesti i nemoći koja često prati treću životnu dob, teže pada samoća.

Postoje i razni volonterski programi. Jedan od lijepih primjera je ‘Halo za pomoć’ u Splitsko-dalmatinskoj županiji zamišljen kao socijalno-dojavni sustav za pomoć starijim osobama i invalidima koji žive sami.

Usluge programa ‘Dnevni boravak’ i ‘Pomoć u kući starijim osobama’ za krajnjeg su korisnika besplatne, s time da će u skorijoj budućnosti izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi stvoriti mogućnost pružanja usluga i ostalim zainteresiranim osobama treće životne dobi uz nadoplatu.
Ekonomska cijena po korisniku mjesečno iznosi oko 600 kuna – dio troškova pokriva Ministarstvo, dio Općina ili Grad.

Jedan od ciljeva ovih programa je i senzibiliziranje zajednice na potrebe starijih osoba, poticanje dobrosusjedske pomoći, međugeneracijske solidarnosti i volonterstva u lokalnj zajednici.
Na pružanju usluga zaposleno je oko tisuću osoba, uglavnom iz skupine dugotrajno nezaposlenih i teže zapošljivih osoba.
Osobe zainteresirane za rad u nekom od navedenih progerama mogu se obratiti izravno jedinici lokalne ili regionalne samouprave koja je potpisnik ugovora sa Ministarstvom socijalne politike i mladih.

ostavite svoj komentar