Kalendar za školsku godinu 2015./2016.

Kad počinju praznici…

Nastava je započela 7. rujna 2015. g., a završava 10. lipnja 2016. g.

Prvo polugodište traje od 7. rujna 2015. g. do 23. prosinca 2015. g.

Drugo polugodište traje od 11. siječnja 2016. g. do 10. lipnja 2016. g.
(za učenike završnih razreda srednje škole do 17. svibnja 2016. g.

Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2015. g., a završava 8. siječnja 2016. g.
Proljetni odmor učenika počinje 21. ožujka 2016. g., a završava 25. ožujka 2016. g.
Ljetni odmor učenika počinje 13. lipnja 2016. godine.

ostavite svoj komentar