Prijavi na Popravi.to!

Od nedavno komunalne probleme u našem gradu i diljem Hrvatske možemo prijaviti na Servisni portal Popravi.to.
Rezultat je to uspješne suradnje dviju organizacija, Code for Croatia i Gonga. CfC je organizacija koja  promiče otvorene tehnologije u službi građana te povećanje transparentnosti javne uprave u svrhu poboljšanja civilnog društva, a Gong organizacija civilnog društva usmjerena unaprjeđenju demokratskih procesa i institucija te demokratske političke kulture kao i poticanju aktivnog i odgovornog sudjelovanja građana u političkim procesima, osobito procesima donošenja odluka vezanih uz dobro upravljanje javnim i zajedničkim dobrima, zaštitu i promicanje vladavine prava te ljudskih prava i solidarnosti.

Popravi.to iznikao je iz želje da se građanima olakša prijava problema u gradu (bilo da je riječ o oštećenju na kolniku ili nogostupu, uličnoj rasvjeti koja ne funkcionira, nepropisno odloženom  otpadu, grafitu ili drugom).

Ovaj jednostavni digitalni alat olakšava prijavljivanje problema i štete na javnim površinama i infrastrukturi u svakom gradu, općini ili bilo gdje na području Hrvatske.
Prijava je vrlo jednostavna, a sastoji se od označavanja lokacije na karti, kratkog opisa, označavanja kategorije problema i fotografije. Nakon tih par koraka Popravi.to prijavu šalje na pravu adresu.

Prijava objavljena na platformi vidljiva je svima, a prijavitelj je vidljiv samo ako to želi i da privolu. Na portalu je također vidljivo kako i kada je problem prijavljen, te u kojoj je fazi rješavanja.

Nadamo se da se nadležna tijela i institucije prepoznati Popravi.to kao servis koji im olakšava detektiranje i lociranje problema i da će odgovorno reagirati na zadovoljstvo svojih građana.

ostavite svoj komentar