Recikliranje papira

Tona sakupljenog papira spašava oko 17 stabala…

…dva barela nafte, 4100 kilovata energije i spriječi se 30 kilograma onečišćenja!
Časopisi, knjige, proizvodi za pakiranje, kutije od kartona, papir za printanje, dokumentacija… Papir koristimo u mnogobrojnim prilikama.
Svi znamo da se papir pravi od drveta. Glavna sirovina za lošije vrste papira je drvenjača, za finije to je drvna celuloza.
Novinski papir uglavnom se proizvodi od drvenih ostataka nastalih što pročešljavanjem šuma, što od ostataka u pilanama i recikliranjem starog novinskog papira iz kojeg se odstranjuje tinta.
Odlažemo li papir u plave kontrejnere, taj se papir odvozi u pogone za recikliranje papira. Pri odlaganju starog papira i kartona u za to predviđene spremnike, jako je bitno da se ne ubacuju druge neodgovarajuće vrste otpada.
Slijedi pregledavanje, sortiranje, dodavanje vode i usitnjavanje. Posebno se izdvajaju metalni dijelovi. Dobivena smjesa naziva se pulpa. Iz nje se izdvaja tiskarska boja kako bi se dobio što svjetliji i bjeliji papir. Za proiizvodnju recikliranog papira koristi se znatno manje energije i vode nego kada se papir proizvodi od drveta.

Za usporedbu:

Za proizvodnju jedne tone papira potrebna su:

  • četiri stabla
  • 200 000 l vode
  • 4 600 kWh energije

Za jednu tonu recikliranog papira:

  • niti jedno stablo
  • 160 l vode
  • 2 400 kWh energije

Reciklirani papir služi za proizvodnju novih časopisa, novina, udržbenika i raznih drugih papirnih proizvoda.
Papir se, nažalost, ne može reciklirati beskonačno dugo. Prije nego se raspadne, papir se može reciklirati maksimalno sedam puta.
Što se višeslojne ambalaže tiče (tetrapak, plastificirani, metalizirani ili zauljeni papir i fotografije), nju treba odlagati u kontejnere za miješani otpad ili razložiti na slojeve i potom svaki sloj (papir, polietilenski sloj i aluminijska folija) odložiti u zasebne (za tu vrstu materijala predviđene) kontejnere u reciklažnom dvorištu.

Život u malom stanu nameće potrebu za redovitim odlaganjem u kontejnere. Imate li na raspolaganju koji kvadrat više možda možete sakupljati papir za otkup. U svakom slučaju, količina kućnog otpada znatno se smanji ako recikliramo papir. U budućnosti ćemo plaćati veću cijenu odvoza za veću količinu otpada. Jedan razlog više da što prije usvojitmo dobre navike recikliranja.

ostavite svoj komentar