Korporativna kultura?

Koliko je važno prepoznati i poštivati je…

Jednostavno rečeno korporativna kultura je prevladavajući način rada, ponašanja i komuniciranja u nekoj tvrtki. Svaka tvrtka/poduzeće potiče i usmjerava zaposlenike na određen oblik ponašanja i suradnje.
Riječ je o kulturi ponašanja koja je odraz vrijednosti koje poduzeće želi promovirati i ciljeva koje želi ili treba ostvariti.

Zašto je važno prepoznati korporativnu kulturu?
Korporativna kultura razlićita je u različitim tvrtkama. U nekima je prihvatljiva i dapače poželjna formalnija komunikacija, manje učestali kontakti unutar tvrtke ili kontaktiranje isključivo hijerarhijski uz izraženo delegiranje zadataka. U nekim je tvrtkama komunikacija manje formalna, rad je individualiziran, hijerarhija manje naglašena.

Razumijevanje kulture poduzeća i ponašanje u skladu s njom značajno olakšava obavljanje radnih zadataka i suradnju s kolegama i posebno nadređenima. Od zaposlenika se očekuje da poštuju korporativnu kulturu.
Stoga je dobro (dapače poželjno), po zaposlenju u nekoj tvrtki, informirati se o načinima komunikacije i njenim eventualnim specifičnostima. Dobro je znati koji vid komunikacije prevladava untar tvrtke (putem telefona, e-maila, osobni kontakt ili drugo).

Vrlo važan dio poslovne politike svake tvrtke je održavanje sastanaka. Stoga je važno na vrijeme se informirati o tome kakvi se sastanci održavaju unutar tvrtke, koliko često, što je uobičajeno rješavati na sastancima, od koga se očekuje prisutnost, od koga aktivno sudjelovanje i na koji način.

U svakom slučaju poželjno je otvoriti širom oči, gledati i slušati, pitati…

“Beautiful Young Woman Using Her Mobile Phone In The Office” – Image courtesy of nenetus at FreeDigitalPhotos.net 

ostavite svoj komentar