Močvarna staništa

Vrijedni ekosustavi…

Drugi dan veljače obilježava se Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa, odnosno Dan vlažnh staništa (World Wetlands Day). Močvarna staništa su dio kopna koje je cijelu godinu prekriveno vodom – močvare, jezera, bare, lagune, mangrove, koraljni grebeni. Takva staništa (sa višom ili nižom razinom vode) mogu biti i podzemna, mogu biti slatkovodna i slana ili braktična.
Vlažna staništa funkcioniraju poput vodenih spremnika – kada je razina vode neke rijeke visoka ta se voda izlije u vlažno stanište gdje se zadržava i sprječava daljnje poplavljivanje okolnih područja. I obratno, u slučaju niske razine vode, u periodu suše, voda polako otječe iz vlažnog staništa.
Posljedica namjernog isušivanja takvih područja su velike oscilacije u razini vode rijeka – što rezultira poplavama ili pak dugim sušama.

jarunsko jutro u svibnju 049Močvarna staništa su nejefikasniji pročiščivači i filteri za vodu jer se u njima odvija nakupljanje materijala kojeg riječna bujica donese erodirajući rječno koritoi obale, razgranato korijenje mnogobrojnih biljnih vrsta usporava snažno vodeno strujanje i umanjuje utjecaj valove i erodiranje obale, a izvor su i organske tvari kojom se hrane ribe i drugi riječni organizmi.
Njihova važnost leži i u njihovoj biološkoj raznolikosti. Razne biljne vrste, gljive, vodeni kukci, bakterije, ribe, gmazovi, vodozemci, rakovi, puževi, ptice, sisavci i dr. dio su ovog iznimno bogatog eko sustava.

Prije samo dvadesetak godina ova su područja smatrana nevažnima, nepotrebnima, prljavima i izvorima raznih bolesti. To je dovelo do devastacije mnogobrojnih takvih podrčja – isušivanjem i melioracijom pretvarana su u obradive površine. U posljednjih 50 godina izgubljeno je gotovo 50% svih vlažnih staništa u svijetu.
Ramsarskom konvencijom koju je, uz 116 zemalja, potpisala i Hrvatska (1994. godine), zemlje potpisnice dužne su očuvati močvarna područja u svojim zemljama.
Na popisu zaštićenih močvarnih staništa u našoj zemlji nalaze se Lonjsko i Mokro polje, Kopački rit, donji tok rijeke Neretve i ribnjaci Crna mlaka.
Močvarna staništa su od velike važnosti, zbog svoje ekološke uloge očuvanja biološke raznolikosti i kao gospodarska vrijednost. Sprječavanje devastacije i onečišćenja takvih staništa zbog povećanih potreba za energijom, industije, poljoprivrede i domaćinstava, onečišćavanje komunalnim i industrijskim vodama, pesticidima i otpadom svakako treba spriječiti.

U mnogim su zemljama prepoznali i turističku vrijednost takvih područja – turisti uživaju u promatranju ptica (birdwatching), ribolovu, jedinstvenoj prirodnom okruženju, vožnji čamcem…

ostavite svoj komentar