Pakao i raj

Kako izgleda pakao, kako raj…

Jednog je dana Svetac imao priliku popričati s Bogom te ga upita: “Gospodine, volio bih znati kako izgledaju Pakao i Raj.”
Bog odvede sveca do dvoja vrata.
Otvori jedna od dvoje vrata i dozvoli mu da pogleda  unutra.
Na sredini sobe, stajao je veliki okrugli STOL.
Na sredini stola, nalazila se velika posuda, s finom i mirišljavom hranom.
Svetac osjeti kako mu navire voda na usta.
Osobe koje  su sjedile za stolom bile su izrazito mršave i bolesnog izgleda.
Izgledali su izgladnjelo. Imali su žlice s  dugačkim drškama koje su im bile pričvršćene na ruke. Svi su mogli dohvatiti tanjur s hranom i uzeti malo, no kako je drška žlice bila duža od njihove ruke, nisu mogli stavljati hranu u usta.

Sveti se čovjek stresao na sam pogled njihovog jada i njihovoj patnji.
Bog reče: “Upravi si vidio Pakao”.

Zatim se uputiše k drugim vratima. Bog otvori druga vrata. Scena koju je čovjek ugledao
bila je identična prethodnoj. Bio je tu veliki okrugli STOL, posuda prepuna fine hrane, koja mu je opet natjerala vodu na usta.
Osobe za stolom su isto imale žlice dugih drški, 
no ovaj su put, osobe bile dobro nahranjene i sretne te su razgovarale međusobno zadovoljno se smješkajući..

Sveti čovjek reče Bogu: “Ne razumijem!”

“Jednostavno je”, odgovori Bog, “Sve ovisi o jednoj vještini. Ovi su naučili hraniti jedni druge, dok oni drugi ne misle na ništa osim na sebe same.”

“Sunbeam Through Dramatic Sky”- Image courtesy of Serge Bertasius Photography at FreeDigitalPhotos.net

ostavite svoj komentar